FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   
Cet article n'a pas été traduit dans votre langue
Proposer une traduction

Een stem voor Obama is een stem voor oorlog

Le 12 mai à 11:05

De Amerikaanse actiegroep onder de leiding van de econoom Lyndon LaRouche (LaRouchePAC) waarschuwt dat een stem voor Obama een stem voor oorlog is. LPAC presenteerde haar video documentaire, "Unsurvivable" (Niet te Overleven), een strakke, pakkende presentatie over de gruwel van thermonucleaire oorlog waar President Barack Obama de wereld op dit moment naar toe leid. 
 
"Unsurvivable" is een sombere, ijzingwekkende, maar geloofwaardige weergave van de dreiging van een thermonucleaire oorlog, zijn gevolgen, en Obama’s inzet van een groot deel van het Amerikaanse nucleaire arsenaal in regio’s waar ze een bedreiging vormen voor zowel Rusland als ook China.

 
Hoewel Obama de Nobelprijs voor de Vrede werd overhandigd, is in de laatste drie jaar, onder zijn bewind, het risico van een thermonucleaire oorlog opnieuw een realiteit geworden. Dat is wat er werkelijk centraal staat in de Amerikaanse verkiezingen waarschuwde LaRouche : "Als deze president wordt herkozen ben je er geweest !…." Dat betekent niet dat Mitt Romney een beter perspectief is. Persoonlijk is hij misschien menselijker maar zijn partij zit ook vol met oorlogsstokers.

Larouche benadrukte ook dat er op het hoogste niveau verdeeldheid bestaat binnen het militaire establishment van de Verenigde Staten. In Londen heeft Generaal Martin Dempsey, het hoofd van de generale staf van het Amerikaans leger openlijk Obama’s oorlogsverklaringen tegen Iran en Syrië tegengesproken. "Obama heeft het bij het verkeerde eind wanneer hij spreekt over actie tegen Syrië zegt top generaal", schreef The Independant. Dempsey zei ook dat hij niet wenste om op voorhand ingelicht te zijn over een Israëlische aanval tegen Iran omdat hij “niet medeplichtig” wenste te zijn in een dergelijke onderneming.

In een persoonlijke brief aan Obama waarschuwde de Amerikaanse vertegenwoordiger Walter Jones (R-NC) het Witte Huis dat "het een zware inbreuk op de wet en een misdrijf is, waarvoor je kan worden beschuldigd", om het land in een oorlog te storten zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Congres.

Lyndon LaRouche identificeerde voor het eerst Obama’s ziekelijke moordneigingen op 9 april 2009, toen hij hem diagnosticeerde als een moderne reïncarnatie van de Romeinse Keizer Nero. Sinds het is bekend geworden dat iedere week Obama persoonlijk kiest welke individuen moeten om het leven worden gebracht via selectieve drone (onbemande vliegtuigjes) aanvallen, komt er meer en meer oppositie tegen het bedrieglijk beeld in de media van deze president.

Het feit dat een beroepsleugenaar en oorlogsmisdadiger als Tony Blair nog steeds een raadgever is van Obama is een ander bewijs van de “Britse” invloed over Obama.

Deze situatie roept om actie. De wereld heeft het recht te weten dat een stem op Barack Obama een stem is voor een stap naar een thermonucleair conflict.

 Envoyer à un ami  Nous contacter
 
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€