FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

Kernuitstap ? Neen, dank U !

De 19 januari aan 13:01

PDF - 126.5 kB

Door Guillaume Dubost, Agora Erasmus

 

In een opwelling van populisme en collectieve waanzin, hebben de zes onderhandelende partijen voor een nieuwe regering een akkoord bereikt over de kernuitstap. De wet van 2003, welke de zeven Belgische reactoren opdoekt voor 2025 zal worden toegepast. Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 moeten in principe dicht vanaf 2015. Gezien het totaal onmogelijk is voor deze datum een alternatieve energieproductie op te starten, voorziet het akkoord zes maanden om verdere details uit te werken. Voor Agora Erasmus is deze beslissing erger dan een fout, het is een misdaad.


- Voor ons is er niets “natuurlijker” dan atomen. Betere kennis over en beheersing van atomen staat centraal in de menselijke verantwoordelijkheid voor de natuur. Deze waarheid ontkennen is onwaardig voor elke echte natuurliefhebber.

- Om de huidige 7 miljard mensen te voeden, en de 15 miljard die op de Aarde zullen bewonen in 2050, heeft de mensheid behoefte aan grote hoeveelheden energie, in het bijzonder voor het ontzouten van zeewater. De praktische consequentie van kernuitstap betekent een deel van de wereldbevolking te veroordelen tot hongerdood.

- Zij die beweren dat de energiebronnen beperkt zijn, zijn precies dezelfden die alles doen om de beschikbaarheid van nieuwe bronnen onmogelijk te maken. Capituleren voor hen, betekent de negatie van het prometheaanse karakter van de Mens en opent de deur voor een maatschappij die, na het sorteren van huisvuil, ook mensen zal sorteren.

- Kernuitstap betekent de vertraging van medisch onderzoek en het einde van succesvolle en veelbelovende kankertherapieën. Men kan natuurlijk altijd beweren dat het niet “natuurlijk” is tegen de dood te vechten.

- Kernuitstap betekent het einde van de ruimtevaart welke onmogelijk is met fossiele brandstoffen, zonnepanelen en windmolens. De Aarde is de wieg van de mensheid, maar wie wil zijn ganse leven in de wieg liggen?

- Met rekenmachines in de hand beweert men dat X aantal windmolens evenveel elektriciteit kunnen produceren als Y aantal kerncentrales. Dat is een vuile leugen! De uitzonderlijk hoge energiedichtheid per oppervlakte-eenheid van de energiestroom bij kernenergie betekent een energiepotentieel dat alleen maar meetbaar is in functie van het werkvermogen en niet kan teruggeleid worden tot kilowattuur. Stel U gewoon de vraag waarom er geen vliegtuigen zijn die werken met steenkool…

- Het ongeval van Fukushima, inderdaad heel ernstig, werd schandalig emotioneel uitgebuit. De reactoren van deze centrale hebben een uitzonderlijk sterke aardbeving overleefd, maar hun koelsysteem liep vast door een vloedgolf die onbestaand is in onze gewesten. Schrik geeft meestal slecht advies. Werd de zeevaart opgedoekt na het zinken van de Titanic? Werd de luchtvaart verboden na het ongeval van de Zeppelin? Is er sprake van “petroleumuitstap” na het verlies van zoveel levens door auto-ongevallen?

Kernuitstap is dus een slechte grap, en een dure grap, gezien het de belastingbetaler zal zijn die de vette subsidies voor « vernieuwbare » energieproductie, wiens energierendement negatief is, zal moeten bekostigen.
Wat wel duidelijk is, is het feit dat dezelfde financiële groepen, zoals Goldman Sachs, Deutsche Bank, Siemens, enz., die zich systematisch verzetten tegen het invoeren van de hoognodige splitsing tussen gewone depositobanken en speculatieve zakenbanken (principe van de Glass-Steagall Act van Roosevelt), zich nu inzetten voor de nieuwe “groene” financiële blaas. België, met de Solvay conferenties en het Atomium in de voorbije eeuw en het Myrrha project in Mol voor de transmutatie van kernafval, is een leider in dit gebied. En het moet zo blijven!

Teken vandaag nog:
de petitie van Helga Zepp-LaRouche voor een wereldwijde Glass-Steagall

 

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€