FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

David tegen Goliath? De Premier tegen de bankenlobby

De 20 oktober aan 02:10
PDF - 145.1 kB

Op 14 oktober hebben de Belgen massaal de huidige politieke klasse verworpen. Zij eisen dat er een einde wordt gesteld aan de straffeloosheid van hen die profiteren van de politiek die ons in de huidige crisis hebben gestort, een crisis die ons berooft van goedbetaalde jobs, van betaalbaar onderwijs, huisvesting en ziekteverzorging, en het ons onmogelijk maakt om aan onze kinderen een toekomst te bieden! Het gaat over de Frans-Belgische grootbanken, die in de naam van “Europese solidariteit” aan iedereen (buiten zichzelf) brutale besparingen opleggen. Landen als Griekenland, Ierland of Portugal worden in de naam van Europa door hen onder voorlopig bewind geplaatst om geld terug te pompen in hun eigen lege koffers. En met deze nieuwe speeljetons en ons geld gaan ze opnieuw gokken in hun planetair casino!

Onze premier, Elio Di Rupo (en het gaat niet over zijn politieke kleur), begrijpt de uitdaging van de huidige situatie: moeten de bevolkingen opgeofferd worden op het altaar van het “gouden kalf” of moet de bankenlobby beteugeld worden en het krediet opnieuw ten dienste komen van de “echte” economie en sociale vooruitgang? De premier, die zowel zijn eer als misschien zijn leven in de balans zet, is de enige in Europa die openlijk de echte oplossing voor dit probleem heeft voorgesteld: het opsplitsen van de banken (zoals de Glass-Steagall Act, de bankwet ingevoerd door Franklin Roosevelt in 1933 en in België in 1934). In een interview met La Libre Belgique, heeft Di Rupo de vinger op de wond gelegd: “Een van de grote problemen is de grootte van de banken. In het Verenigd Koninkrijk wegen de banken 600% van het Bruto Binnenlands Product (BBP); in Nederland, in Frankrijk, in België, wegen ze tussen 360 et 400% van het BBP. Zo snel de banken een probleem hebben, is de impact op het land gigantisch. Men moet weg van de eigen logica van het financieel systeem die eruit bestaat de winsten te privatiseren en de verliezen te socialiseren. Grote bedragen geld circuleren binnen de financiële wereld maar worden steeds minder op voldoende manier aan de echte economie besteed. Dat is niet normaal. Er bestaat in België, zoals in andere landen – bijvoorbeeld in de Verenigde Staten – , een eis om de banken op te splitsen: aan de ene kant de depositobanken, aan de andere de zakenbanken.”

Agora Erasmus, die al jaren lang de woordvoerder is voor een dergelijke aanpak, roept alle Belgen op om deze politiek te verdedigen en om over dit onderwerp een publiek debat te openen. Om te slagen in deze bankhervorming, stellen we vijf toevoegende maatregelen voor. Men zal:

1) de valse "goede idée" verwerpen dat het voldoende is de meest riskante beleggingen te verbieden (Volcker rule) of dat het volstaat bankactiviteiten te isoleren in aparte afdelingen "onder eenzelfde dak" (Rapport Commissie Vickers en Liikanen). De beurscrash van 1929 heeft de fantastische doeltreffendheid van dergelijke firewalls aangetoond.

2) Een echte kans geven aan een economische opstartpolitiek door een moratorium of het definitief afschrijven van ongerechtvaardigde schulden.

3) Onder het toezicht van een Kredietraad voor productief staatskrediet moet de nationale bank leningen uitschrijven voor dringende nuttige grootschalige infrastructuurprojecten (energie, transport, enz.) als bron voor tewerkstelling voornamelijk voor de nieuwe generaties.

4) Alle Europese wetten die deze aanpak beletten dienen onverwijld herzien of opgeschort te worden.

5) Onmiddellijk het wetsvoorstel voor de bankenopsplitsing stemmen dat sinds 11 maart 2010 in de Kamer en de Senaat op de wachtlijst staat.

6) De nationalisatie en ontmanteling voorbereiden van de financiële bedrijven in gevaar.

Word lid, maak een bijdrage, en vooral teken onze “oproep van een globale Glass-Steagall”

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€