FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

Europa en de Verenigde Staten moeten de moed opbrengen om met de BRICS samen te werken

De 29 oktober aan 23:10

PETITIE

Een geopolitieke confrontatie met Rusland en China, in het huidige tijdperk van atoomwapens, kan alleen maar leiden tot een thermonucleaire vernietiging van de mensheid.

Daarom moeten alle inspanningen gedaan worden om via samenwerking de veelvuldige crisissen op te lossen. De BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) hebben gekozen voor een gemeenschappelijke politiek van economische ontwikkeling, niet alleen voor zichzelf, maar ten behoeve van de bevolkingen van alle landen.

Met dit doel, hebben ze een Nieuwe ontwikkelingsbank (NDB) opgericht om kapitaal te investeren in uiterst noodzakelijke ontwikkelingsprojecten. China, samen met 20 andere landen van Azië, heeft tevens de Aziatische investeringsbank in infrastructuur (AIIB) opgericht, evenals een “Ontwikkelingsfonds voor de Zijderoute”.

Ter gelegenheid van de APEC topontmoeting in Beijing, heeft de Chinese president Xi Jinping de Amerikaanse president Obama gevraagd om met China en Rusland samen te werken om deze nieuwe "Zijderoute" te ontwikkelen.

Deze initiatieven zijn niet van geopolitieke aard. In tegenstelling met het Transpacific Partnership (TPP), verdedigd door Obama en waarvan Rusland en China zijn uitgesloten, zijn de voorstellen van China, inclusief de Free Trade Area of the Asian Pacific (FTAAP). Zoals Paus Paulus VI het stelde : “ontwikkeling is de nieuwe naam van de vrede”. Tijdens de laatste top van de G20 spraken zowel Xi Jinping als de Indische premier van het dubbele doel van globale vrede en het einde van de armoede in de wereld door economische ontwikkeling.

Er bestaat geen probleem in de wereld dat niet kan worden opgelost door een dergelijke benadering, en omgekeerd bestaat er geen probleem dat zal opgelost worden zonder deze benadering.

Een dergelijke samenwerking tussen de Verenigde Staten, Rusland, China, Zuid-Afrika en India, alsook tussen andere landen, is onder andere noodzakelijk om de Ebola pandemie doeltreffend aan te pakken in Afrika.

Het terrorisme van de Islamitische staat (IS) en Al-Qaida bedreigt zowel Rusland, China en India, als de Verenigde Staten en Europa. Het kan alleen maar verslagen worden door een nieuwe veiligheidsarchitectuur gefundeerd op samenwerking.

De steun aan “kleurrevoluties” onder het voorwendsel van democratie, vertegenwoordigt een oorlogspolitiek, zelfs als deze terminologie niet gebruikt wordt, gezien het de bedoeling is regeringen ten val te brengen met behulp van buitenlands geld. Dat moet stoppen. De sancties opgelegd aan Rusland omdat het zich verzet tegen zulke kleurrevoluties en een Nazistische staatsgreep in Oekraïne, maakt de globale crisis alleen maar erger. Een benadering gefundeerd op wederzijdse samenwerking in Eurazië en elders, ten behoeve van de gemeenschappelijke doelwitten van de mensheid, zou integendeel de basis leggen voor een globale vrede.

Terwijl de Verenigde Staten de ruimtevaartprogramma’s van Kennedy hebben opgeschort, is China vastberaden om op de Maan helium3 te ontginnen als brandstof voor de bijna onuitputtelijke kernfusie-energie. Dank zij een samenwerking tussen de VS, Europa, Rusland, China en India, en tussen andere landen, kan de mensheid eindelijk de visie van Johannes Kepler verwezenlijken: de beheersing van de wetten van het zonnestelsel ten dienste van de mensheid.

Het is uitsluitend deze benadering die zowel de Verenigde Staten als Europa terug kan brengen naar hun originele doelstelling zoals deze vorm kreeg gedurende de Europese renaissance en de Amerikaanse revolutie. Deze doelstelling, welke door de VS en Europa geleidelijk werd opgegeven, is nu door de rest van de wereld geadopteerd en deze laatste vraagt dringend aan de VS en Europa deze doelstelling terug te beogen.

Daarom roepen we hier de VS en Europa op om hun geopolitieke betrachtingen op te geven. In het verleden heeft deze zelfmoordpolitiek al tot twee wereldoorlogen geleid en nu tot een derde. In plaats daarvan, moet er een toekomst opgebouwd worden voor de gehele mensheid. Dat betekent nieuw leven geven aan het principe van de Vrede van Westfalen (1648) die een einde stelde aan de dertigjarige oorlog. Buitenlandse politiek moet gehoorzamen aan het principe van “het voordeel van de andere” en John Quincy Adam’s concept van een “gemeenschap van principes tussen soevereine natiestaten”.

Dat is de enige koers die coherent is met de ware natuur van de mens als unieke creatieve soort. Alle andere koersen zijn gefundeerd op het concept van een mens als diersoort en leiden tot zelfvernietiging. Als patriotten van onze respectievelijke landen, en als wereldburgers, roepen we onze medeburgers en onze leiders op om de moed op te brengen de huidige spiraal van bestialiteit te doorbreken door het royaal aanbod tot samenwerking met de BRICS te aanvaarden.

Hier volgt een lijst van bijna 300 op wereldvlak vooraanstaande politici, zakenlui, wetenschappers en kunstenaars, die openlijk de voorgaande resolutie hebben bekrachtigd.

Hebt U al getekend?

IK TEKEN DEZE PETITIE

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€