FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

LaRouche: Stop Derde Wereldoorlog, Obama moet nu ontslagen worden!

De 21 oktober aan 10:10

De Amerikaanse econoom Lyndon LaRouche, de moedigste stem van de progressieve vleugel van de Democraten, gaf op 14 november 2011 de volgende verklaring:

Als Barack Obama niet snel ontslagen wordt, is de beschaving in levensgevaar. De Britse monarchie en de financiële cartels van Londen en Wall Street zijn er op uit de Verenigde Staten zoals wij die kennen te vernietigen. Obama is alleen maar een marionet voor de verwezenlijking hier van. De algemene doelstelling van de in Londen gecentreerde oligarchie is de wereldbevolking te verminderen van het huidige officiële niveau van zeven miljard mensen tot minder dan één miljard.

Wil de mensheid de komende weken en maanden overleven and is Impeachment van Obama de énige weg.

De huidige poging om een Derde Wereld Oorlog te ontketenen met het onder vuur nemen van Iran en Syrië, wordt ingegeven door de doelstelling van het Britse Imperium om meer dan 80 procent van de wereldbevolking uit te roeien, zoals Prins Philip op tal van openbare gelegenheden heeft geëist. Iedereen die probeert deze realiteit te ontkennen, brengt de mensheid in gevaar door te verzuimen de waarheid onder ogen te willen zien.

De Britten bespelen Obama als hun marionet. Ze bekokstoven de crisis in Europa om dictaturen op te dringen, ze zitten achter de oorlogen en bedreigingen van een wereldwijde thermonucleaire oorlog. Ze weten dat hun gehele trans-Atlantische financiële en monetaire systeem zo goed als dood is. Ze weten dat de voornaamste landen van de regio Azië-Stille Oceaan, Rusland, China, India, Japan en de Korea’s groeien in tegenstelling met de snelle desintegratie in de trans-Atlantische regio. Dit is volstrekt onaanvaardbaar vanuit hun standpunt, dus gebruiken ze hun marionet Obama om de Verenigde Staten voor te bereiden nucleaire wapens te gebruiken in een wereldwijd conflict, reeds in gang gezet in de nieuwe arena van oorlog; de Perzische Golf en het oostelijke middellandse zee gebied.

Nu Obama uit zijn ambt zetten, is onder deze omstandigheden, de enige echte standaard voor Amerikaans patriottisme. Als je een ware patriot bent verenig je met mij om Obama te ontslaan via legitieme grondwettelijke middelen. De president heeft reeds zware misdaden en misdrijven op zijn naam die rechtvaardigen om hem uit zijn ambt te zetten. Hij stortte de Verenigde Staten in oorlog tegen Libië zonder de toestemming van het Congres in strijd met artikel I, punt VIII van de Grondwet . Hij heeft de executie van de Amerikaanse burgers bevolen zonder elke vorm van gerechtelijke veroordeling. Een zware schending van de Conventie van Genève was de vermoording van de Libische dictator Muammar Khadafi en veel van zijn familieleden, nadat ze gevangen waren genomen en ontwapend.

In aanvulling op deze misdaden waarvoor elke President uit zijn ambt kan worden gezet, is Obama klinisch geestesziek en dient onmiddellijk te worden ontslagen op grond van artikel IV van het 25ste amendement, dat voorziet in de ordelijke verwijdering van een president die lichamelijk of geestelijk ongeschikt is om te blijven dienen.

Als een paar invloedrijke mensen hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen eisen langs deze lijnen, zal dit Obama verzwakken en het onmiddellijke gevaar van een derde wereld oorlog sterk verminderen.

Dat is vandaag de dag de ware standaard van Amerikaans Patriottisme.

Teken onmiddellijk onze petitie op ons webstek: Dringende oproep voor een wereldwijde Glass-Steagall

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€