FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

Het MYRRHA project : Transmutatie van kernafval, een Belgische reuzenstap voor de mensheid

De 31 mei aan 11:05

Door Karel Vereycken,
stichter Agora Erasmus


Geen dag gaat voorbij zonder dat men hier of daar klachten hoort over het permanent “schandaal” van kernafval.

De ongelofelijke voordelen van kernenergie worden dikwijls erkend, maar toch gelooft een ruime meerderheid van de wereldbevolking dat het probleem van hoogradioactief kernafval zo goed als onoplosbaar is.

De tot op heden aangeraden oplossingen, zoals in België het opbergen van nucleaire afval in de Boomse kleilagen, stellen, buiten technische overwegingen (beperkt aantal opbergplaatsen, lange duur van stockage, enz.) ook de zware vraag: is het moreel verantwoord ons afval als erfenis door te geven aan de volgende generaties?

Moderne wetenschap en nieuwe technologie, zoals deze van de nog te bouwen Myrrha onderzoeksreactor (Multi-purpose hybrid research reactor) van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) van Mol, kunnen daar verandering in brengen.

Met dit project gaat het er om de technische mogelijkheid aan te tonen om, via bestralingen, hoogradioactief langlevend kernafval te “transmuteren” (transmutatie, een naam ontleend van de alchemisten) in kortlevend laag en middelactief afval, in onschadelijke stabiele atomen en zelfs in nuttige nieuwe grondstoffen. “Myrrha is een project dat ver buiten België reikt en belangstelling krijgt van de ganse wetenschappelijke nationale en internationale atoomgemeenschap”, zegt Bertrand Barré, voormalige directeur van de wetenschappelijke communicatie bij de Franse firma Areva.

Isotopen en transmutatie werden ontdekt in het begin van de twintigste eeuw. Het gaat over atomen van hetzelfde element van het periodieke stelsel van Mendelejev met een gelijk aantal protonen, maar met een verschillend aantal neutronen. Men spreekt dan van isotopen van éénzelfde element. Fysisch gaat het over hetzelfde element, maar nucleair bekeken, hebben die isotopen andere eigenschappen.

Bij voorbeeld, koolstof-12, koolstof-13 en koolstof-14 zijn drie isotopen van koolstof. 12 staat hier voor de 6 protonen en 6 neutronen van de kern; 13 staat voor 6 protonen et 7 neutronen, en 14 staat voor 6 protonen en 8 neutronen. Het zijn de 6 protonen die deze stoffen bepalen als isotopen van koolstof en het is hun aantal neutronen die het verschil uitmaakt.

In de kernfysica ontdekte men dat kernen die blootgesteld staan aan een stroom van elementaire deeltjes of ionen nieuwe elementen kunnen verwekken zoals thorium dat zijn eigen plaats heeft in het periodieke systeem van Mendelejev. In dat geval spreekt men over transmutatie.

Met de Myrrha reactor van Mol zal dus een voorname categorie van kernafval kunnen verwerkt worden: de actiniden plutonium, neptunium, americanum en curium. Wanneer deze elementen bestraald worden via een kernsplitsingreactie verdwijnen ze, en een palet van nieuwe kortlevende (3 tot 7 jaar) radioactieve stoffen verschijnt. Deze transformatie verandert natuurlijk volledig de problematiek betreffende de opslag van kernafval sinds zowel hun giftigheid als levensduur totaal anders ligt.

Nog belangrijker is het feit dat wanneer technetium-99 en jodium-129, waarvan de halfwaardetijd respectievelijk 200 000 et 15,7 miljoen jaar zijn, bestraald worden, transmuteert het eerste element zich in technetium-100, waarvan het halfleven slechts enkele seconden is et wordt het tweede element een kleurloos en erg gewaardeerd edelgas: xenon!

Zoals koning Midas lood in goud omtoverde, zo zal Myrrha hoogradioactief kernafval kunnen transmuteren in afval dat veel eenvoudiger te verwerken is en waarom niet in uiterst nuttige nieuwe materialen.

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€