FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

Resolutie van het Schiller Instituut: Glass-Steagall of chaos !

De 1 oktober aan 15:10

Resolutie van het Schiller Instituut :

 

Vergaderd op 13 en 14 april 2013 te Flörsheim-an-Main in Duitsland, als vertegenwoordigers van landen uit vele continenten, wensen wij met deze verklaring onze volledige steun te bieden aan elk initiatief van het Amerikaanse Congres om de banken wettelijk op te splitsen volgens de principes van de Glass-Steagall Act van 1933. Dit geld in het bijzonder voor het wetsvoorstel (HR 129) van Marcy Kaptur en Walter Jones.
 
Het is onze overtuiging dat dit een kwestie is van leven en dood, en dat alleen een nieuwe Glass-Steagall wet in de Verenigde Staten de genocidaire politiek van het huidige internationale monetaire systeem kan stop zetten. Dit is een onmisbaar wapen om ons van het juk van het Britse financieel Imperium te bevrijden. In het kort: ofwel terug naar Glass-Steagall, ofwel chaos en genocide.

Daarom zijn wij vastbesloten om de strijd aan te binden opdat het Glass-Steagall principe opgenomen wordt, zowel de Verenigde Staten als in elk van onze landen. Overigens is het alleen van daaruit dat een systeem van openbare kredietinstellingen in de traditie van Alexander Hamilton kan worden opgebouwd, namelijk op basis van een nationale bank om de reconstructie van de wereldeconomie te bemiddelen. Deze reconstructie veronderstelt de uitoefening van de soevereiniteit van elk land op zijn eigen munt.

Om de mensheid een toekomst te bieden moeten conflicten niet langer worden opgelost via oorlog en moeten er voor de mensheid gemeenschappelijke doelstellingen worden nagestreefd zoals de uitroeiing van de armoede en de bescherming van onze planeet tegen de zeer reële dreigingen uit de ruimte (asteroïden) door het in leven roepen van een “Initiatief ter Verdediging van de Aarde”.

De onmiddellijke opname van het Glass-Steagall principe is de eerste stap zonder welke geen enkel ander doel kan bereikt worden.

Wederzijdse ontwikkeling is de nieuwe naam voor de vrede, en het enig alternatief om de bedreiging van een kernoorlog af te wentelen.

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
Ook de moeite te lezen
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€