FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

Sancties tegen Rusland: België moet lidmaatschap Navo schrappen

De 17 juli aan 18:07

Karel Vereycken, stichter van Agora Erasmus

Met het oog op het bewerkstelligen van groei en vrede was België na de tweede wereldoorlog een stichtend lid van de meeste Europese instellingen en van het Atlantisch bondgenootschap. De wereld is vandaag veranderd, een harde werkelijkheid die velen niet willen zien.

 1. Met de oprichting van de Europese “interne markt” (1986) gevolgd door de eenheidsmunt (1999) probeert een oligarchie ons te beroven van onze economische en monetaire soevereiniteit. En dit ten behoeve van een dolgedraaide financiële wereld die onmogelijk zelf het gevaar kan inschatten van de speculatieve bellen van eigen makelij die nu dreigen uiteen te spatten.
 2. Hoewel de Navo had ontbonden moeten worden met het verdwijnen van het Warschau pact in 1991, hebben Londen (de City) en Washington (Wall Street), op hun pad van verminderende wereldheerschappij, deze organisatie omgevormd tot een wapen, een chantage-middel tegen de opkomende landen, in het bijzonder tegen de lidstaten van de BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika).

België staat dus voor een keuze:

 1. Zonder breuk met Londen en Washington, zal ons land verder ten gronde gaan onder de dodelijke “begrotingsdiscipline” en de negatieve groei opgelegd door de financiële zotheid. Als kers op de taart, het feit dat zonder een echte banksplitsing de Belgen alles kunnen verliezen in de bankfaillissementen die ons te wachten staan.
 2. Zonder breuk met Londen en Washington, wordt ons land, zoals dat nu duidelijk wordt met de Oekraïense crisis, fataal betrokken in conflicten die rechtstreeks indruisen tegen onze vitale belangen. In 1997, heeft de Navo beloofd nooit strategische wapens te stationneren in landen op de grens met Rusland. Op 4 september, gedurende de komende Navo top van Wales, wenst de Navo deze provocatie officieel te maken.

Zo komt de boemerang, geworpen door de Navo en de EU naar ons terug, in de vorm van Russische sancties, recht in het gezicht van de Belgische economie. Vandaag zijn het onze producenten van peren, appels, groenten en vlees, die hun winst, banen en firma’s verliezen. Maar morgen zitten er 2400 Belgische firma’s die met Rusland handel drijven in de moeilijkheden. Rusland kan de 5,4 miljard euro’s van haar invoer uit België afzeggen. 30 % daarvan zijn landbouw en voedselproducten, 32,1 % chemische producten, 15,5 % werktuigmachines, 13,3 % transportmateriaal et 10 % synthetische producten. De petrochemische cluster van de Antwerpse haven, is afhankelijk van Russische leveranciers. Met de sancties hebben de Russen al hun investeringsplannen in Antwerpen opgezegd.

Voor Agora Erasmus is er geen tijd te verliezen. Zich vastkrampen aan de oorlogszuchtige Navo, de onhervormbare EU et de niet te redden euro is even dom als blijven zitten op de zinkende Titanic. Vrij van deze dwangbuis kan België zich afstemmen en samenwerken met de BRICS. Toekomstgericht bevorderen lidstaten van de BRICS hun groei met langetermijn investeringen in de “echte” economie (infrastructuur, sneltreinen, nieuwe generatie kerntechnologie, R&D, etc.). Rusland en China, zoals Kennedy in de jaren 1960, hebben beslist in de komende twintig jaar een expeditie naar de Maan te ondernemen. Daar hopen ze helium3 van naar de aarde te brengen, de ideale brandstof voor energieopwekking door kernfusie. Als dat lukt, zal de mensheid over een bijna onuitputtelijke energiebron beschikken, voor vele generaties in de toekomst.

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€