FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   
Cet article n'a pas été traduit dans votre langue
Proposer une traduction

Automobiel industrie overschakelen naar productie nieuwe vervoermiddelen

Le 8 mai à 04:05

In april 2010 heeft Agora Erasmus zich krachtig verzet tegen de sluiting van Opel Antwerpen en formuleerde een voorstel om te fabrieksvestiging om te bouwen voor de bouw van nieuwe vervoermiddelen.


In 1989, weken voor de oude regimes door de benen zakten, gingen duizenden burgers van de toenmalige Oostblokstaten de straat op en riepen : “Wir sind das volk !” [Wij zijn het volk !] Twintig jaar later, in september 2009, kon men dezelfde slagzin horen toen duizenden Europese boeren betoogden in Brussel.

Na de val van het “ijzeren gordijn”, gaat het er nu om de muur van het geld te slopen. Maar zowel onze regeringen als de EU weigeren te luisteren naar volkeren en burgers die, via volksraadplegingen (Denemarken, Frankrijk, Nederland, Ierland), zich radicaal hebben uitgesproken tegen het zogenaamde neoliberale economisch model, “gegraveerd in het marmer” van alle Europese verdragen. Het is in dit licht dat men de strijd moet zien tegen de sluiting van GM-Opel in Antwerpen.

België, een productief land dankzij bekwame en goed georganiseerde arbeidskrachten, wordt stuk geslagen door een tsunami van zogenaamde uitbestedingen (outsourcing).

Na Vilvoorde, Sabena, Arcelor, Metal-Europe, Areva-FCI, Alcatel, Philips enz., zijn het nu de werknemers van Carrefour en Opel die de prijs moeten betalen. Cost-killers “scheppen het vet van de soep” terwijl de werknemers die niet worden buiten gepest zich doodwerken aan extrawerk. Bovendien hebben tussen 2008 en 2009 de vier grote autobouwers in België (Audi in Brussel, Ford in Genk, Volvo in Gent et Opel in Antwerpen) hun productie met 25% verminderd.

Sinds GM de beslissing nam niet auto’s, maar “winst” te maken dankzij riskante speculatieve investeringen, was zelfmoord een voorspelbaar resultaat. Sinds juni 2009 staat GM onder de bescherming van de Amerikaanse bankroetwet (Chapter 11) en is nu voor 60% in de handen van de Amerikaanse staat. Die stelt dat een “reddingsplan” massale afdankingen vergt. Wie wordt er dan als eerste overboord gegooid ?

Bovendien verwierp de almaar glimlachende Obama, in naam van de bescherming van “national security”, het Duitse voorstel om het Opel patent van GM af te kopen met de hulp van de Canadees Magna et de Russische Sberbank. Alle Europese vestigingen van GM-Opel verliezen dus banen, maar één enkele wordt totaal opgedoekt : Antwerpen. Obama en GM baas Nick Reilly beslisten de productie gepland voor Antwerpen naar Zuid Korea te verhuizen.

In Duitsland ging de bevolking de straat op met teeshirts : “Wir sind Opel” [Wij zijn Opel]. Die slagzin werd ook in Antwerpen opgenomen waar Raf Verbeke een burgerinitiatief “Wir sind alle Opel.be” in het leven riep.

Via een eigen coöperatieve, met overheidssteun, kan de Antwerpse Opel vestiging worden overgenomen. Het geld dat de EU en zowel de federale als de Vlaamse regering klaar heeft liggen om de uitbesteding te vergemakkelen, moet naar een nieuw reconversie plan gaan. “Het kan toch niet zijn, dat met belastingsgeld van één EU-land een fabriek in een ander EU-land wordt gesloten” zegt vakbondsafgevaardigde Rudi Kennes in een video boodschap aan de onverkozen president van Europa, Herman Van Rompuy.

Sinds meerdere weken heeft Agora Erasmus, de Belgische afdeling van de internationale LaRouche beweging, een pamflet verspreidt met een voorstel om de productie van de Antwerpse Opel vestiging “om te schakelen”. Sommige volksvertegenwoordigers stellen zich terecht de vraag of the huidige vestiging niet kan gebruikt worden om “groene auto’s” (elektrisch of met waterstof) te bouwen.

Ons voorstel hier is van deze crisis gebruik te maken om, via nieuwe technologie, daadwerkelijk het wegvervoer te verminderen. “We gebruiken modern openbaar vervoer. Niet alleen echte metro’s in steden als Brussel, Gent, Brugge, Luik, Namen, Charleroi en Leuven, maar snelle intercity’s zonder wielen zoals Maglev of luchtkussentreinen aangedreven door elektrische inductiemotoren. Ook robots voor de ruimtevaart of onderdelen voor kerncentrales van de vierde generatie of projecten als MYRRHA in Mol, of de bouw van nieuwe bruggen, havens, kanalen, dijken en sluizen. Dat alles is er heel dringend nodig. Wij zijn toch sinds eeuwen een volk van bevers en dammenbouwers !” zei ons pamflet.

Dagdromerij ? Neen, in Vlaanderen is al heel wat revolutionaire hightech voor handen. De firma AeroGo Europe NV in Ekeren is bijvoorbeeld een producent met wereldfaam van “aanpasbare” luchtkussentechnologie, waar GM een patent op heeft ! Zij bouwden al computergestuurde transportlijnen voor complete scheepssecties en transporteerde ondergronds een 180-ton drilboorkop. Voor NASA en ESA werden de grootste telescoopspiegels en lucht- en ruimtevaartstuwraketten van 250 ton probleemloos verplaatst.

In 1998 lanceerde de visionaire ondernemer Johan van Wassenhove, CEO van het Wondelgems bouwbedrijf Denys NV, het idee om een snelle ondergrondse expresmetro, een soort gewestelijk expresnet (GEN), te bouwen tussen Brussel en de belangrijkste Belgische steden.

De brochure van Denys stelde dat het over een electrisch aangevoerde “luchtkussentrein” ging die pendelaars tegen 300 km per uur, in 10 minuten van Antwerpen naar Brussel kan brengen ! De Lijn, zijn Waalse tegenhanger de TEC en de Brusselse MIVB waren er wel voor te vinden, maar, aldus De Tijd van 9 mei 2009, werd het project “afgeschoten” omdat de toenmalige NMBS directie het project als “belachelijk” bestempelde en bovendien afkomstig van “een betonboer”. Ongeveer hetzelfde gebeurde in de jaren zeventig toen Giscard d’Estaing het project van de Aérotrain van de Franse ingenieur Jean Bertin de grond in boorde.

Innovatie voor transportvervoer is nog dringender. Al 10% van de totale oppervlakte van België is wegdek, en tussen nu en 2015 zal het goederentransport met 50% toenemen. De extra kosten daarvan (pollutie, schade, ongevallen) worden geraamd of 2,4 tot 3 miljard euro per jaar. Hoewel de Antwerpse haven in de komende jaren zijn omzet zal verdubbelen, gaat vandaag slechts 13% van het vrachtvervoer via spoor, 14% via binnenschip en nog steeds 73% via de weg. Bovendien stelt men vast dat de afgelopen dertig jaar de snelheid van dat wegvervoer is gehalveerd !

Als alternatief wordt er in Nederland (Ondergronds Logistiek Systeem), Duitsland (CargoCap), Zwitserland (Swiss Cargo Tube), en ook België (Tube Cargo Express), gesleuteld aan het “vijfde transport medium” (na lucht, weg, water en spoor) : de ondergrond.

In België ontwierp Van Wassenhove een 5 km lang ondergronds goederentransportsysteem dat het drukke truckverkeer tussen de drie Colruytmagazijnen in Halle moest vervangen. Maar Colruyt haakte af omdat goedkope truckvervoerders met steeds lagere prijzen naar voren kwamen. De voordelen van ondergronds goederentransport zijn nochtans legio. Geen geluidsoverlast, geen stank en 20°% minder vrachtwagens op de baan. Bovendien het einde van de onzekerheid betreffende de reistijd van personen en goederen die nu soms met 650% verschilt.

Agora Erasmus, door dit debat publiek te maken, wenst nog meer druk op de overheid uit te oefenen. De Vlaamse regering heeft een werkgroep opgericht welke binnen de zes maanden voor Opel een overnemer en een nieuw industrieel project moet uitwerken. De omschakeling van de productie naar openbaar en ondergronds vervoer lijkt ons hier een veelbelovend perspectief. Het succes van een dergelijk initiatief hangt natuurlijk af van de Belgische wil om te handelen in tegenspraak met alle huidige Europese verdragen die een dergelijke keuze beletten.

Maar, waar een wil is, is een weg. Moest een dergelijk innovatief en milieuvriendelijk project daadwerkelijk in het leven worden geroepen, zal België heel snel enorme afzetmarkten openen voor een technologie van de toekomst. Doen is beter dan klagen.

Stuur dus dit pamflet heel snel naar vrienden, kennissen, vakbonden, ondernemers et politieke overheden.

 Envoyer à un ami  Nous contacter
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€