FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

Hoe de Britten de schaakstukken op hun plek zette voor de eerste wereld oorlog

De 13 juni aan 13:06

door Helga Zepp-LaRouche

Helga Zepp-LaRouche gaf een toespraak in Berlijn op vijf november bij een bijeenkomst van de Burgerrechten-beweging Solidariteit (BüSo www.bueso.de), waarvan zij de voorzitter is. Onder de titel “We hebben een anti-oorlog beweging nodig, gaf zij een breed strategische overzicht over de huidige Brits gesteunde campagne voor oorlog, de globale financiële crisis en de inspanningen van, met name Rusland, China, India en Korea om verschuiving tot stand te brengen naar een koers van economische ontwikkeling. We vatten haar discussie van de opbouw naar WO1 hier samen, waarin de overeenkomsten met de huidige situatie zeer instructief zijn.


 

Parallellen met 1914

Laten we eerst de vraag stellen: Hoe is de eerste wereldoorlog (WO1) ontstaan? Er zijn parallellen met de huidige situatie en we moeten visualiseren hoe de redenen voor WO1 eigenlijk hetzelfde waren, uiteraard met een ander predicaat namelijk een andere historische situatie. In principe duurde de opbouw naar WO1 30 jaar.

Er werd altijd beweerd dat WO1 een conflict was tussen naties. Wat natuurlijk complete onzin is, omdat de in oorlog verkerende staten allemaal imperia waren [behalve de Verenigde Staten]. Het Oostenrijks-Hongaars imperium, het Germaans imperium (Kaisertum), het Britse Imperium, het Tsaristisch imperium, het waren allemaal imperia, niet soevereine staten. We zouden behoorlijk ver terug kunnen kijken en ons af kunnen vragen: waar is de opbouw naar WO1 begonnen? Je zou kunnen beginnen met de Frans-Pruisische oorlog van 1870-71, waarin Alsace-Lorraine uiteindelijk naar Duitsland ging en Bismarck de verscheidene losse vorstendommen in een natiestaat verenigde. Frankrijk vond het verdrag met Bismarck vernederend en heeft het eigenlijk nooit echt aanvaard. Dit was eigenlijk al een tikkende tijdbom.

Bismarck heeft de situatie redelijk goed behandeld, hij had in een oorlog kunnen geraken maar heeft het niet zover doen komen. Bismarck is in het algemeen een interessante figuur aangezien hij het "Amerikaanse systeem van politieke economie" introduceerde in Duitsland [1]. Voorheen was hij een voorstander van het feodale systeem- vrije onderneming, vrije markt- maar toen, door de ideeën van Henry C. Carey, werd hij een ondersteuner van het protectionisme en zorgde voor de Duitse industriële revolutie, wat betekende dat Duitsland, in een zeer korte tijd, van een feodaal en agrarisch land naar een geïndustrialiseerde natie overging. Dit speelde later ook een rol.

Hoe dan ook, deze Bismarck was een zeer slimme man; en hij was eigenlijk een beetje een humanist, al zal hij dat nooit toe hebben gegeven. Maar hij was een persoon dat heel goed het vak van diplomatie verstond. Hij zorgde voor een netwerk van diplomatieke verdragen met Oostenrijk, met Roemenie, met Italië en met Rusland simpelweg om te verzekeren dat de verscheidene nationale conflicten niet tot een oorlog zouden leiden.

Het belangrijkste verdrag was het Herverzekeringsverdrag met Rusland, waar in stond dat moest Frankrijk weer Duitsland aanvallen Rusland neutraal zou blijven. In andere woorden, Rusland zou niet met Frankrijk samenwerken tegen Duitsland. En dat, vanwege de tijdbom van Alsace-Loraine, was een absoluut essentieel punt.

Het verdrag was oorspronkelijk bedoeld voor drie jaar, van 1887 tot 1890, en toen het in de lente van 1890 in aanmerking kwam voor verlenging, gooide de Keizer Bismarck eruit, omdat de Britten grote belangen hadden bij zijn verwijdering. Omdat, ten eerste, Bismarck als geen ander de manipulaties van de Britten kende, en bovendien van Duitsland een machtige industriële natie had gemaakt.

De nieuwe Duitse kanselier, generaal Leo Von Caprivi, zag geen enkel nut in het verlengen van het verdrag en liet het verlopen, met dramatische gevolgen.

Bismarck had al deze verdragen afgesloten en beschouwde het verbond met Rusland als een tegengewicht voor het verbond tussen Duitsland, Oostenrijk en Italië. Op het moment dat het Herverzekeringsverdrag ophield, begonnen er geheime onderhandelingen tussen Frankrijk en Rusland voor een nieuw militair verbond. Toen begon het leger in al deze landen plotseling te praten over het feit dat er een nieuwe oorlog aankwam en dat deze onvermijdelijk was en zodoende begon iedereen met herbewapening.

JPEG - 83.6 kB
De slachting van WOI: Hier, een Amerikaanse soldaat bekijkt de ruines van een kerk op de veroverde hoogte van Montfaucon, Frankrijk 1918. De gebruikelijke gegeven redenen voor het uitbreken van de oorlog zijn totale onzin, zei Zepp-LaRouche.

 

Het is mijn thesis dat, als mensen op die manier naar zaken kijken, oorlog onvermijdelijk is, en dat via herbewapening men ook oorlog krijdt. Dat is logisch. En, als mensen het omgekeerde zeggen, dat we een nieuw beleid nodig hebben, een oorlogsvermijdend beleid, dan kan oorlog vermeden worden. Er is geen natuurlijke kracht, geen automatisch proces dat oorlog als wel als vrede begeleid.

In ieder geval, Alexander III, de zoon van Alexander II, welke een nabije bondgenoot was van Abraham Lincoln, zag ook geen voordeel in het Herverzekeringsverdrag; en de vooraanstaande Russische militaire leidinggevende kringen zeiden dat Duitsland simpelweg Rusland niet aan zou kunnen vallen, want als dat zou gebeuren zou Frankrijk direct Duitsland aanvallen. Duitsland kon zich op dat moment geen oorlog aan twee fronten veroorloven.

En dit gebeurde, ondanks het feit de Duitse ambassadeur in Rusland. Lothar Von Schweinitz, waarschuwde dat er onderhandelingen waren begonnen tussen Rusland en Frankrijk. Zijn opvolger Caprivi zei ook dat Rusland niet gaf om Frankrijk, het enige wat Rusland wilde hebben waren de zee-engtes: de Bosporus en de Dardanellen, en verder had ze geen interesse in Frankrijk. Echter er is hier nog een ander aspect, al deze monarchen, koningen en keizers waren allemaal verwant met elkaar, ze waren allemaal neefjes, zwagers van elkaar, pure incest uiteraard, maar tegelijkertijd konden ze elkaar steeds minder luchten. De Russische tsaar begon meer en meer afkeer te krijgen voor Keizer Wilhelm II, vanwege allerlei soorten roddels en drama. En natuurlijk, door alle roddels die ze te horen kregen begonnen ze elkaar te haten.

Vladimir Lambsdorf, de afgevaardigde van de Russische minister van buitenlandse zaken, vertelde dat de tsaar had gezegd Duitsland te willen vernietigen. In zijn dagboek schreef hij; wat deze tsaren en keizers niet overwegen, dat als een dergelijke vernietiging plaats vindt, het keizerdom zou verdwijnen, het tsarenrijk zou verdwijnen en daarvoor in de plaats republikeinse, socialistische, sociaal democratische of ander regeringen zouden verschijnen.

Sommige mensen zagen het dus aankomen.

Graaf Witte’s Alternatief


Er was natuurlijk ook een alternatief, namelijk de samenwerking tussen de Franse minister van buitenlandse zaken Gabriel Hanotaux, welke begon in 1884, en de Russische minster van financiën Graaf Witte.

Graaf Witte was een zeer belangrijke figuur. Hij had een visie dat de Eurazische staten samengebracht moesten worden tot een vredesblok dat oorlog onmogelijk moest maken. Graaf Witte was ook een voorstander van de ideeën van Friedrich List, welke het idee had van een nationale economie. Dus niet vrije markt, maar in dat tegendeel de bron van rijkdom de ontwikkeling is van de bevolking, hun opvoeding en de bevordering van creativiteit. Witte was voorheen de minister van transport en richtte het Siberische Spoorweg Commissie op. Gedurende zijn termijn in dienst, werd er 22000 km rails gelegd, waarvan de Trans-Siberische Spoorweg, tussen Moskou en Vladivostok, alleen al 8000km.

Wetenschapper Dimitri Ivanovich Mendelejev was een nabije compagnon, de man die het periodieke systeem der elementen bedacht, wat verder ontwikkeld werd door Vladimir Vernadski. Hun idee was Rusland verder te ontwikkelen.

Toen de Trans-Siberische Spoorweg gebouwd was [2], was het de pionierende inzet dat het grote uitgestrekte Rusland opende.

Graaf Witte zij in 1892: “De globale betekenis van de Siberische Spoorweg kan niet langer door iedereen ontkend worden. Als zodanig wordt er nationaal en internaal naar gekeken. Europa en Azië verbinden met eenzelfde geintegreerde spoorweg, wat een globale vorm van transport vormt, maakt het uitwisselen mogelijk van goederen tussen West en Oost. China, Japan en Korea hebben samen alleen al een bevolking van een half miljard inwoners. Er is nu al een wereldhandel met een omzet van 600 miljard roebels en dankzij dit stoomaangedreven transport systeem, zijn we in staat een sneller en goedkoper communicatie en uitwisseling van goederen te bewerkstelligen. Zodoende zal Europa met het Oosten een unieke markt ontwikkelen. Dankzij de Siberische Spoorweg, zullen deze landen hun vraag vergroten voor de Europese goederen en Europese ‘know-how’ en kapitaal zal een groot aantal investeringsmogelijkheden vinden in de exploratie en ontwikkeling van de natuurlijke rijkdommen van het oostelijke naties. De Siberische spoorweg kan ook heel behulpzaam zijn voor de Chinese thee industrie, waarin het een vitale rol zal spelen. Als de Europese staten echter doorgaan met hun huidige koers, dan riskeren ze in grote problemen te geraken.

JPEG - 97.3 kB
De Trans-Siberische Spoorweg (zwarte lijn), gebouwd onder het initiatief van Rusland’s Graaf Witte (beneden), gestart in 1891, is ‘s werelds langste spoorweg. De enorme uitgestrektheidvan Europa to de Pacifische Oceaan was een dreiging voor het Britse Imperium. (De rode lijn naar het zuiden is de Trans-Mongolische Spoorweg, later gebouwd.)
www.transsiberianrailways.eu

 

Casus Belli voor het Britse Imperium

Dit was de situatie, dat deze Eurazische samenwerking rond nieuwe continentale handelsroutes [tussen West Europa en de Stille Oceaan] zou bouwen. Vanuit een Brits Imperialistisch standpunt was dit een absoluut Casus Belli [reden tot oorlog]. De Britten controleerde de handelsroutes over zee op dat moment, en dachten dat als deze Trans-Siberische Spoorweg gebouwd zou worden, dat als Europa met Azië een handelsroute over het continent zou ontwikkelen, zij hun invloed zouden verliezen. Vervolgens kwamen de volgende geopolitici ten toneel – Halford Mackinder, Alfred
Milner- die een geopolitische doctrine ontwikkelde welke stelde dat “De gene die over Oost-Europa regeert heerst over het binnenland; De gene die over het binnenland regeert heerst over het Wereld-Eiland, De gene die over het Wereld-Eiland regeert, heerst over de Wereld.”]]. Vanuit dat geopolitisch standput was de Trans-Siberische spoorweg een directe bedreiging die de invloed van Engeland zou teniet doen.


Dit was de reden waarom deze oorlog opgezet werd door Groot-Brittannië, merkwaardig genoeg door de Prins van Wales, Edward Albert, later Edward VII. In een langdurig proces manipuleerde hij de Entente Coriale [met frankrijk] en de Triple Entente [met Frankrijk en Rusland] en sloot een militaire alliantie af met Japan. Japan, ondersteund door Groot-Brittannië, viel Port Arthur aan, welke tot de Russisch Japanse oorlog leidde. Deze duurde 11 maanden en was zeer bloedig.

En zo, beetje bij beetje, werden de stukken op het schaakbord gebracht, zo dat op het moment dat er schoten gelost werden in Sarajevo – wat eigenlijk slechts de aanleiding was, niet de oorzaak van de oorlog- deze op hun plek gezette schaakstukken hun rol konden uitspelen.

Hedendaags zien we grote overeenkomsten: Rusland, China en Azië zijn aan het groeien; de "Eurazische landbrug", welke wij al twintig jaar als een alternatief voorstellen, brengt meer en meer Europa en Azië bij elkaar. En deze samenwerking, net zoals voor de uitbraak van de WO1, betekent voor de financiële oligarchie een zelfde soort bedreiging als toen. Laten we dit keer het niet tot oorlog komen!


[1] Zie Helga Zepp-LaRouche, “The American Roots of Germany’s Industrial Revolution”, EIR, Sept. 12, 2008, http://www.larouchepub.com/eiw/publ.... Voetnoten van EIR (www.larouchepub.com)

[2] Zie Dr. Sergei Cherkasov, “Developing Siberia’s raw materials: An adventure for 21ste Century” , EIR, Okt. 15, 2010, speech op een Schiller Instituut conferentie in Berlijn op Sept. 25, 2010. http://www.larouchepub.com/eiw/publ...

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€