FRNL
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€
   

Teken de petitie voor de reactivering van de « IJzeren Rijn »

De 13 juni aan 14:06

Maandag 12 juni 2017 - Iedereen weet het, en reeds lang. Zonder nieuwe investeringen in moderne transportinfrastructuur riskeert de Belgische economie de totale verlamming.

In 2015 verloor elke Belg gemiddeld 44 uur in verkeersopstoppingen, een stuk meer dan in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Het feit dat die verloren tijd jaarlijks nog groter is in Brussel (70 u) en Antwerpen (meer dan 60 u) leert ons dat wanneer een “Ring” zowel plaatselijk verkeer als druk doorgangsverkeer dient op te vangen, een verkeersinfarct bijna onontkoombaar is.

JPEG - 54.3 kB

Het ganse transportsysteem eist hernieuwing. Maar voor Agora Erasmus moet er tevens dringend werk gemaakt worden van nieuwe verkeersaders die de last op het huidige systeem kunnen verlichten.

Om te beginnen stelt Agora Erasmus voor een speciale spoorlijn aan te leggen voor container et goederenvervoer tussen de havens van Zeebrugge, Gent/Terneuzen en Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland, en dit via Herentals, Mol en Roermond in Nederland.

Dat zou België een betere verbinding geven met Duisburg, de grootste binnenhaven van Europa en samen met Lyon en Hamburg één van de eindstations van de nieuwe Chinese “zijderoute” waar goederen meer en meer hun weg vinden richting Azië.

Het perspectief van het nieuwe duwvaartkanaal “Seine Noord Europa” tussen België en het bekken van Parijs (Seine-Schelde verbinding), zal deze investering dubbel winstgevend maken: op zichzelf en door de vele inter-modale connecties die er uit voortkomen.

JPEG - 75.2 kB

Dat betekent de reactievering, na modernisatie, van de befaamde “IJzeren Rijn” spoorweglijn voor goederenverkeer, een project dat reeds lang werd erkent als een noodzaak, maar door gebrek aan politieke wil en staatskrediet nooit werd waargemaakt.

Voor intelligente Belgen, Duitsers en Nederlanders is de zaak sinds lang beslecht. Want onze voorouders waren alles behalve gekken. Aangelegd tussen 1869 en 1879 bestaat de IJzeren Rijn verbinding uit 96km spoor in België, 48km in Nederlands Limburg en 18km in Duitsland. Ongelukkig werd in 1991 het Nederlandse gedeelte voor goederenvervoer afgesloten. Hoewel het traject korter is en dus sneller en goedkoper was, werd er toen gezegd dat de anderen lijnen voldoende waren, een oordeel waarop men nu, gezien de huidige verkeerschaos, op teruggekomen is.

België heeft meermaals (1998, 2004, 2011, 2014) de wens geuit om de IJzeren Rijn terug in gebruik te nemen. Haar concurrenten lieten op zich wachten. In 2005, gezien er geen politiek akkoord bestond tussen partners, kwam er een uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Het recht van doortocht over Nederlands grondgebied dat aan België werd verleend in 1839 blijft geldig. België moet de kosten van reactivering en modernisatie betalen, Nederland het onderhoud. Beide landen moeten samen de tunnel financieren onder het natuurreservaat op Nederlands grondgebied.

JPEG - 207.1 kB

Het politieke voorstel geformuleerd door China sinds 2013 voor de opbouw van “Een gordel, een route”, dw. de “Nieuwe Zijderoutes” geeft de wereld en ook ons een ongehoorde gelegenheid om onze industrie, en de werkverschaffing die daarbij horen, terug leven in te blazen. De som die China geïnvesteerd heeft op wereldvlak sinds 2013 voor moderne infrastructuur is al twaalf maal groter dan het Marshall Plan! En na het succes van het Diplomatiek Forum van 14-15 mei wordt er een extra som van 115 miljard dollar ter beschikking gesteld.

Deze positieve dynamiek kan morgen ook bij ons wonderen doen als we de uitgestoken hand van China aanvaarden. Voor België beantwoordt de reactivering van de IJzeren Rijn aan twee uitdagingen: enerzijds het drastisch verlagen van de overlast op ons wegenstelsel en anderzijds het opkrikken van onze economie door ons land te openen voor de groeiende handel van de Nieuwe Zijderoutes.

Eerste ondertekenaars:

 • Guillaume Dubost, ingenieur, voorzitter Agora Erasmus, Brussel
 • Rainer Apel, journalist transport, Executive Intelligence Review, Wiesbaden
 • Thierry Convent, architect, penningmeester Agora Erasmus, Brussel
 • Karel Vereycken, journalist, stichter Agora Erasmus, Parijs
 • Christine Bierre, hoofdredacteur Nouvelle Solidarité, Parijs
 • Dirk Van der Maelen, volksvertegenwoordiger (Sp.a), Geraardsbergen
 • Bart Staes, EP-lid Groen
 • Sébastien Périmony, voorzitter Solidarité & Progrès

Andere ondertekenaars :

Claude Mourey ; Benjamin Bak ; Romain Drouillon ; Fabien Darrouzet ; Annie Fays ; Michèle Save ; Koen Verbeeck ; Chantal Daydé ; Eric Parein ; Annick Clairin ; René Baiwir ; Jean-Marc Helson ; Caroline Claerhout ; Jan Houwen ; Vander Linden Lander ; Dirk Pauwels ; Stefania Leonardi ; Marc Van Gysel ; Sébastien Lantrade ; Dominique Revault d’Allonnes ; Bernard Mary ; Pastor Mercedes ;

Teken de petitie !
Beschrijving:

Teken de petitie voor de reactivering van de « IJzeren Rijn »

Persoonlijke logins

Een bericht, een commentaar?

 Naar een vriend(in) sturen  Contact opnemen
 
 
   
 • 55€
 • 1010€
 • 2020€
 • 5050€
 • 100100€
 • 500500€