FRNL
   
  • 55€
  • 1010€
  • 2020€
  • 5050€
  • 100100€
  • 500500€
   

Agora Erasmus ?

In 2009 besloot een handvol sympathisanten van de amerikaanse econoom et staatsman Lyndon LaRouche uit de Benelux, dat de tijd meer dan rijp was om ook bij ons een debat te openen over de door LaRouche uitgewerkte oplossingen om de dramatische financiële, economische, morele en culturele crisis, zo spoedig mogelijk te boven te komen.

Gebaseerd in Brussel, gaf deze originele politieke beweging zich in België de naam Agora Erasmus, een vereniging zonder winstgevend doel (vzw.), en vandaag een waarachtige nieuwe politieke partij.

Agora Erasmus, met universele inspiratiebronnen als Plato, Erasmus, Jean Jaurès, Franklin Roosevelt en Charles De Gaulle, kan, volgens de klassieke methodes, het best als “verschillend links” worden bestempeld.

Waarom die naam ?

De Agora, in een echte Republiek, is de openbare ruimte die de burger in het centrum stelt van de maatschappelijke en politieke verandering. Wij verbinden dat woord met Erasmus als een uitdrukkelijke verwijzing naar een speciale soort van optimistisch humanisme, dat, veeleisend, maar met een goedhartige lach, opnieuw leven zal geven aan dat wat we eigenlijk het meest missen : vurige liefde voor de mensheid.

Sinds onze eerste ontmoetingen heeft Agora Erasmus tientallen debatten en vergaderingen georganiseerd. We hebben er meer dan genoeg van passieve onderdanen te zijn en zoeken onze weg als actieve verantwoordelijke burgers. Honderden sympathisanten delen nu regelmatig eenzelfde passie voor politiek, kunst en wetenschap ten dienste van vooruitgang en sociale rechtvaardigheid.

Het is trouwens ook daarom dat ons logo Erasmus toont voor het Atomium, een monument gebouwd in Brussel voor de Universele tentoonstelling van 1958, toen België kopman was van een ambitievolle politiek van “Atomen voor de vrede”.

Actie

Maar Agora Erasmus is geen gefluister achter gesloten deuren. In verschillende steden gaan vrijwilligers geregeld met vouwtafels en plakkaten de straat op, om via informatiebrochures, flyers en affiches, direct de bevolking aan te spreken. De financiële opbrengst wordt onmiddellijk geïnvesteerd in duizenden flyers uitgedeeld tijdens de belangrijkste politieke momenten van België : betogingen voor de eenheid van België, tegen de sluiting van Opel GM in Antwerpen, tegen beslissingen van de Europese unie die de afbraak betekenen van onze sociale welzijnsstaat en altijd maar meer schade berokkenen aan onze research, onze industrie, onze landbouw, onze volksgezondheid en de solidariteit met de meest behoeftige.

In overleg met andere partners van de internationale beweging van de Amerikaanse econoom Lyndon LaRouche, in het bijzonder met de Franse politieke partij Solidarité & Progrès van Jacques Cheminade, tracht Agora Erasmus aandacht te trekken voor de sleutelmaatregel voor de crisis, namelijk de volledige splitsing tussen normale deposito- et kredietbanken enerzijds en speculatieve zakenbanken (zogenaamde investment banks) anderzijds. Dat bekent inderdaad een radicale terugkeer naar de letter en geest van Franklin Roosevelt’s Glass-Steagall Act van 1933.

In mei 2011 publiceerde DeWereldMorgen een gezamenlijk opiniestuk in die zin ondertekend door Karel Vereycken, stichter van Agora Erasmus, en de socialistische volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen (sp.a).

Begin juli, zonder noodzakelijkerwijze al de politieke standpunten van Agora Erasmus te delen, hebben de Erwin Shöpges, vice-president van de MIG (vakbond van waalse melkboeren), Eric de Keuleneer, econoom en professor bij de Solvay Business School (ULB) en John Crombez, sp.a fractievoorzitter in het Vlaams parlement, deelgenomen of bijgedragen tot de debatten van de internationale conferentie van het Schiller Instituut in Rüsselsheim die deze thema’s heeft aangesproken.

Wacht dus niet langer om aan deze strijd deel te nemen ! Neem vandaag contact op !

Met vriendelijke groet,

Guillaume Dubost,
Voorzitter Agora Erasmus, Brussel

Tel. : 00 32 (485) 19 47 69